Страховий менеджмент

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Методичні вказівки містять загальні положення до написання курсової роботи з дисципліни «Страховий менеджмент». Наведені рекомендації до написання курсової роботи, а саме: вступу, основної частини та висновків. Викладені вимоги до оформлення курсової роботи. Для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання.

Description

Keywords

страховий менеджмент, страхування, курсова робота, страховий ринок

Citation

Страховий менеджмент : метод. вказ. до викон. курс. роб. з дисц. для студ. спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ден. та заоч. форм навч. / [уклад.: Т. А. Мельник, Д. С. Насипайко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. фін. та план. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 42 с.