Діагностування машин та обладнання. Практичні заняття

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Красота, М. В.
Кулєшков, Ю. В.
Магопець, С. О.
Шепеленко, І. В.
Бевз, О. В.
Осін, Р. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні вказівки містять практичні заняття, пов’язані з вивченням та набуттям навичок роботи з діагностичними приладами для діагностування двигунів тракторів та автомобілів. У навчально-методичному виданні наведені загальні відомості про методи та засоби технічного діагностування машин та обладнання, порядок підготовки і роботи з діагностичним обладнанням. Описані принципи пошуку можливих несправностей в різних системах автотракторних двигунів, а також типові тести, що виконуються в процесі діагностування.

Description

Keywords

діагностування, машина, обладнання, агроінженерія, практичні заняття

Citation

Діагностування машин та обладнання : методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «Діагностування машин та обладнання» : для здобувачів вищої освіти спец. 208 «Агроінженерія», освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр / [уклад. : М. В. Красота, Ю. В. Кулєшков, С. О. Магопець та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 52 с.