Прикладні задачі моделювання економічних процесів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Дмитришин, Б. В.
Dmytryshyn, B.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В методичних вказівках представлено структуру та програму навчальної дисципліни, наведені інструкції до виконання лабораторних робіт, а також тематика самостійної роботи та індивідуальних завдань. In the guidelines, the structure and program of the discipline are presented, the instructions for laboratory work are given, as well as the topics of independent work and individual tasks.

Description

Keywords

лабораторне заняття, самостійна робота, індивідуальне завдання, MS EXCEL, educational discipline

Citation

Прикладні задачі моделювання економічних процесів : метод. вказ. до вивч. дисц. для студ. всіх форм навч. за напрям. підгот. 6.030502 “Економічна кібернетика” / [уклад. Б. В. Дмитришин] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, каф. екон. теорії, маркетингу та екон. кібернетики. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – 53 с.