Реконструкція ремонт і відновлення будівель і споруд. Практичні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Дарієнко, В. В.
Скриннік, І. О.
Портнов, Г. Д.
Пукалов, В. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

реконструкція будівель, ремонт будівель, відновлення будівель, building reconstruction, building repair, building renovation

Citation

Реконструкція ремонт і відновлення будівель і споруд : метод. вказ. до практ. занять : для студ. спец. 192 - Будівництво та цивільна інженерія / [уклад. : В. В. Дарієнко, І. О. Скриннік, Г. Д. Портнов, В. В. Пукалов] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. будівельних, дорожніх машин і будівництва. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 44 с.