Програма навчальної практики

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Настоящий, В. А.
Дарієнко, В. В.
Скриннік, І. О.
Пашинський, М. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Програма практики регламентує усі аспекти проходження навчальної практики, студентами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітнього рівня «бакалавр».

Description

Keywords

навчальна практика, програма практики

Citation

Програма навчальної практики : студ. І курсу спец. 192 - Будівництво та цивільна інженерія освітнього рівня бакалавр / [розроб. : В. А. Настоящий, В. В. Дарієнко, І. О. Скриннік, М. В. Пашинський] ; М-во освiти та науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. будівельних, дорожніх машин і будівництва. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - 11 с.