Утилізація та рекуперація відходів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Кропівний, В. М.
Медведєва, О. В.
Кропівна, А. В.
Кузик, О. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Навчальний посібник спрямований на більш глибоке уявлення про технологічні процеси утилізації та рекуперації відходів, їх вплив на оточуюче середовище, обладнання для поводження з відходами, отримання вторинних матеріалів. Метою даного навчального посібника є ознайомлення студентів з проблемами в питаннях утилізації і рекуперації відходів виробництва та споживання в Кіровоградській області і шляхи їх вирішення. Розглядаються результати наукових досліджень українських та зарубіжних вчених та конкретні приклади технології утилізації відходів.

Description

Keywords

утилізація, відходи, переробка, регенерація, очищення, виробництво

Citation

Утилізація та рекуперація відходів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Кропівний, О. В. Медведєва, А. В. Кропівна, О. В. Кузик ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 440 с.