Вплив регуляторів росту на продуктивність кормових буряків в Центральній Україні

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-03

Authors

Косман, Дмитро Сергійович
Kosman, Dmytro

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній кваліфікаційній роботі вивчали реакцію кормових буряків на застосування для обробки рослин регуляторів росту. Метою роботи було вивчення особливостей росту, розвитку та формування продуктивності кормових буряків залежно від обробки рослин регуляторами росту. Встановлено ефективність регуляторів росту на розвиток кормових буряків, динаміку наростання кількості листків і площу листкової поверхні та на формування врожаю у кормових буряків, доведено економічну ефективність їх використання. In this qualification work, the reaction of fodder beets to the use of growth regulators for plant treatment was studied. The aim of the work was to study the peculiarities of growth, development and formation of productivity of fodder beets depending on the treatment of plants with growth regulators. The efficiency of growth regulators for the development of fodder beets, the dynamics of increasing the number of leaves and leaf surface area and the formation of the crop in fodder beets, the economic efficiency of their use is proved.

Description

Keywords

кормові буряки, регулятори росту, врожайність, fodder beets, growth regulators, yield

Citation

Косман, Д. С. Вплив регуляторів росту на продуктивність кормових буряків в Центральній Україні : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 201 «Агрономія» / наук. кер. Г. А. Кулик ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – 63 с.