Автобалансуючий пристрій для зрівноваження роторів із похилою віссю обертання

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007-10-10

Authors

Філімоніхін, Г. Б.
Яцун, В. В.
Коваленко, О. В.
Filimonikhin, G.
Yatsun, V.
Kovalenko, O.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Автобалансуючий пристрій для зрівноваження роторів із похилою віссю обертання, що складається з корпусу, порожнини в корпусі, яку обмежують зовнішня та внутрішня стінки, обмежувачів, які ділять порожнину на рівні сектори, вантажів, встановлених в кожному секторі в однаковій парній кількості з можливістю руху, і при цьому вантажі не повністю заповнюють сектор, який відрізняється тим, що містить втулку, встановлену у порожнину з можливістю обертання навколо поздовжньої осі ротора, що несе обмежувачі.

Description

Keywords

ротор, пасивний автобалансир, rotor, passive autobalancer

Citation

Патент 26788 UA, МПК G01M 1/38. Автобалансуючий пристрій для зрівноваження роторів із похилою віссю обертання / Г. Б. Філімоніхін, В. В. Яцун, О. В. Коваленко ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № а 200704757 ; заявл. 27.04.2007 ; опубл. 10.10.2007, Бюл. № 16.