Енергомоніторинг та автоматизація управління енерговикористанням. Самостійні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Плєшков, П. Г.
Зінзура, В. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В методичних рекомендаціях приведена загальна характеристика освітньої компоненти «Енергомоніторинг та автоматизація управління енерговикористанням», зокрема: мета, предмет, завдання, передумови вивчення та результати навчання. Надається загальна характеристика курсу, наведено перелік тем практичних занять, питань винесених на самостійну роботу, описано порядок поточного та підсумкового оцінювання знань здобувачів.

Description

Keywords

енергетичний моніторинг, електрична енергія, автоматизація управляння енерговикористанням, самостійн робота

Citation

Енергомоніторинг та автоматизація управління енерговикористанням : метод. рекомендації до виконання самост. роб. / [уклад. : П. Г. Плєшков, В. В. Зінзура] ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 24 с.