Удосконалення технології вирощування ярої пшениці з модернізацією комбайна John Deere 9660WTS

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020-12-23

Authors

Шевченко, Тарас Павлович
Shevchenko, Taras

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В ході виконання магістерської кваліфікаційної роботи проведено удосконалення технології вирощуванняярої пшениці, яка передбачає вирощування та отримання врожаю з мінімальними витратами ручної праці. Запропонована технологія складена на підставі вивчення досвіду по ефективному використанні техніки на виконанні операцій по вирощуванню цієї культури, яка проводиться з використанням досвіду збирання врожаю з метою запобіганню зменшення витрат та втрат. В науковій частині проведений аналіз впливу частоти обертання молотильного барабана та його діаметра, а також подачі хлібної маси до молотильного апарата на потужність, яка необхідна для роботи молотильного барабана. Запропоновані в проекті технологічні зміни дозволяють одержати зменшення вартості робіт не менше ніж на 23%. In the course of the master's qualification work, the technology of growing spring wheat was improved, which involves growing and obtaining a harvest with minimal manual labor costs. The proposed technology is compiled on the basis of the study of experience in the effective use of equipment in the implementation of operations for the cultivation of this crop, which is carried out using the experience of harvesting in order to prevent the reduction of costs and losses. In the scientific part, an analysis of the influence of the frequency of rotation of the threshing drum and its diameter, as well as the supply of bread mass to the threshing machine on the power required for the operation of the threshing drum, was carried out. The technological changes proposed in the project make it possible to reduce the cost of works by at least 23%.

Description

Keywords

яра пшениця, молотильний барабан, потужність, spring wheat, threshing drum, power

Citation

Шевченко, Т. П. Удосконалення технології вирощування ярої пшениці з модернізацією комбайна John Deer 9660WTS : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. С. М. Мороз ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 55 с.