Дослідження впливу умов виробництва на собівартість свинини в агроформуваннях Степового регіону

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Гончар, Т. І.
Gonchar, T.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті розглянуто економіко-математичну модель впливу виробничих чинників на собівартість 1 ц приросту живої маси свиней в агроформуваннях Степового регіону методом регресійного аналізу. Визначено ряд чинників, які найбільше впливають на залежну змінну. Також доведено, що на собівартість свинини найбільше впливає витрати та вартість кормів. Запропоновані рекомендації по впровадженню заходів для зменшення собівартості 1 ц свинини. We consider the economic and mathematical model of the influence of production factors on the cost of 1 quintal increase in live weight of pigs in agroformations Steppe region by regression analysis. Identified a number of factors that most influence on the dependent variable. Also proved that the cost of pork is most influenced by cost and the cost of feed. Made recommendations Implementation of measures to reduce the cost of 1 quintal of pork.

Description

Keywords

собівартість свинини, умови виробництва, агроформування, методи регресійного аналізу, коефіцієнт еластичності, коефіцієнти регресії, залежна змінна

Citation

Гончар, Т. І. Дослідження впливу умов виробництва на собівартість свинини в агроформуваннях Степового регіону / Т. І. Гончар // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 18, ч. 1. - С. 386-391.