Quality planting potatoes and effect of seed dimensional parameters for work

Abstract

This work deals with the impact of planting technique on potato harvest. It focuses on improving the quality and quantity of planted tubers in order to efficiently explore optimal solutions to increase economization of potato production with minimizing the production cost. In assessing the work quality of two types of potato planters GRIMME and HASSIA on the harvest, we found that the quality of their work is about the same and is not dependent on the type and design of the planting system, but mainly is influenced by other factors: - it is necessary to do at minimum a double seed sorting in order to improve the quality of the work of potato planter to minimize financial losses in planting and to increase the harvest; - the working speed of the potato planter is important to achieve a well--proportioned distribution of tubers in the row; - the quality of soil preparation before planting affects the harvest results and work of the planter. У статті розглядається проблема впливу технології посадки картоплі на її врожайність. Робота спрямована на підвищення економічної ефективності виробництва картоплі при мінімізації виробничих витрат шляхом поліпшення якості посадкового матеріалу.Була проведена якісна оцінка роботи двох типів картоплесаджалок - GRIMME і HASSIA. Визначено, що якість їх роботи приблизно така ж і не залежить від типу і конструкції посадкової системи. Для поліпшення якості роботи картоплесаджалки та підвищення врожайності бульби повинні проходити як мінімум подвійне сортування. Також на якість роботи посадкового агрегату впливає швидкість картоплесаджалки і якість підготовки грунту.

Description

Keywords

potato cultivation, compositor mechanism, planting manners, separation, potato cultivation economy, технологія вирощування картоплі, посадкова система, ефективне картоплярство, розмір картоплі

Citation

Frančák, J. Quality planting potatoes and effect of seed dimensional parameters for work / Ján Frančák, Maroš Korenko, Valeriy Adamchuk // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2013. - Вип. 43, ч. 1. - С. 189-195.