Програмне забезпечення управляючих мікро-ЕОМ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Смірнов, В. В.
Смірнова, Н. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Для студентів денної та заочної форми навчання, що вивчають навчальну дисципліну “Програмне забезпечення управляючих мікро-ЕОМ” за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія».

Description

Keywords

Citation

Програмне забезпечення управляючих мікро-ЕОМ : метод. вказ. до виконан. самост. робіт для студ. ден. та заоч. форми навч. за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» / [уклад. В. В. Смірнов, Н. В. Смірнова]; Кіровоградський. нац. техн. ун-т (КНТУ). – Кіровоград : КНТУ, 2015. – 41 с.