Струновий затискач кріплення до контактного проводу

Анотація
Струновий затискач кріплення до контактного проводу виконаний з дроту, вигнутого у вигляді кільця, яке переходить у форму, подібну до поперечного контуру кріпильної частини контактного проводу, а далі кінці дроту зігнуті так, що лежать у канавках вздовж контактного проводу та фіксатора, який натискається на кінці дроту. Предлагаемый зажим для прикрепления контактного провода к струне подвески выполнен из проволоки и имеет форму, соответствующую форме поперечного сечения крепежной части провода. Концы зажима уложены в канавках контактного провода и прижимаются к проводу фиксатором. The proposed clamp for fixing a contact wire to a hanger is made from wire and has shape that corresponds to the shape of the cross-section of the fixing part of the contact wire. The ends of the clamps are arranged in the grooves of the contact wire and pressed against the surface of the contact wire by a fixing rod.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пат. 10962 Україна, МПК (2006) H01R 11/00. Струновий затискач кріплення до контактного проводу / В. В. Аулін, Д. М. Барановський, М. Ю. Барановська, В. Г. Кузнєцов, Т. М. Ауліна ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № u 200501868 ; заявл. 28.02.2005 ; опубл. 15.12.2005 ; Бюл. № 12.