Врахування специфіки договірних відносин в аудиті в контексті забезпечення інформативності його результатів для різних груп користувачів в процесі контролю діяльності інноваційно-інтегрованих структур

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Шалімова, Н. С.
Shalimova, N.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНЕУ

Abstract

Досліджено порядок формування договірних взаємовідносин при виконанні завдань з аудиту на основі аналізу особливостей аудиту як професійної інтелектуальної послуги та змісту тристоронніх відносин між аудитором, відповідальною стороною та визначеними користувачами, які ускладнюються при проведені аудиту інноваційно-інтегрованих структур. Обґрунтовано доцільність укладання як дво-, так і багатосторонніх договорів на виконання завдань з аудиту, що дозволить забезпечити врахування інтересів та потреб всіх користувачів аудиторської інформації. The order of formation of contractual relations in the performance of audit engagements on the basis of analysis of audit features as a professional intellectual service and the content of three party relationship between the auditor, responsible party and intended users, which are complicated during the audit in innovative-intergrated structures. The expediency of concluding both bilateral and multilateral agreements for carrying audit engagements is substantiated, which will allow to take into account interests and needs of all users of audit information.

Description

Keywords

аудит, завдання з аудиту, тристоронні відносини, договір, audit, audit engagement, three party relationship, agreement

Citation

Шалімова, Н. С. Врахування специфіки договірних відносин в аудиті в контексті забезпечення інформативності його результатів для різних груп користувачів в процесі контролю діяльності інноваційно-інтегрованих структур / Н. С. Шалімова // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів IV Міжнар. наук-практ. конф., 19-20 квіт. 2018 р. – Київ : КНЕУ, 2018. - С. 123-130.