Бази даних. Частина 1

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Босько, В. В.
Константинова, Л. В.
Bosko, V.
Konstantynova, L.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В методичних рекомендаціях представлено теоретичний і практичний матеріал для роботи з базами даних за допомогою СКБД Microsoft Access. Дані методичні рекомендації починають знайомити з основними прийомами роботи з базами даних. Розглядається робота з таблицями, створення зв’язків між таблицями, QBE-запити, побудова інтерфейсу користувача за допомогою форм, макроси, звіти та інші основні поняття. The methodical recommendations present theoretical and practical material for working with databases using the Microsoft Access database. These guidelines are beginning to introduce the basic techniques of working with databases. Works with tables, creating relationships between tables, QBE-queries, building a user interface using forms, macros, reports and other basic concepts.

Description

Keywords

бази даних, організація даних, СКБД, предметна область, інформаційна система, databases, organization of data, DBMS, subject area, information system

Citation

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Бази даних» (1 частина) : для студ. денної та заочної форми навч. за спец. : 123 «Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека» / [уклад. : В. В. Босько, Л. В. Константинова] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. кібербезпеки та програмного забезпечення. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - 77 с.