Якісна і кількісна складові формування робочої сили молоді в регіоні

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Authors

Абашина, О. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті приведені результати дослідження впливу факторів на якісну і кількісну складові формування робочої сили молоді. Виокремлено і проаналізовано стан факторів, визначені шляхи покращення формування робочої сили молоді в регіоні. In the article the resulted results of research of influence of factors on high-quality and quantitative component formings of labour force of young people. Selected and analysed the state of factors, the ways of improvement of forming of labour force of young people are certain in a region.

Description

Keywords

якісна складова, кількісна складова, формування робочої сили молоді, регіон, фактори

Citation

Абашина, О. В. Якісна і кількісна складові формування робочої сили молоді в регіоні / О. В. Абашина // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2008. - Вип. 14. - С. 31-40.