Підвищення ефективності раціональної роботи міського пасажирського транспорту

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Великодний, Д. О.
Філатов, С. В.
Архипов, І. О.
Дудко, В. М.
Бровір, Д. Ю.
Великодный, Д. А.
Филатов, С. В.
Архипов, И. О.
Бровир, Д. Ю.
Velykodnyi, D.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

Citation

Підвищення ефективності раціональної роботи міського пасажирського транспорту / Д. О. Великодний, С. В. Філатов, І. О. Архипов [та ін.] // Підвищення надійності машин і обладнання : міжнар. наук.-практ. конф., 15-17 квіт. 2020 р., м. Кропивницький : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – С. 221-222.