Перспективи розвитку квантової криптографії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНТУ
Анотація
Опис
Ключові слова
квантова криптографія, захист інформації, квантовий канал
Бібліографічний опис
Конопліцька-Слободенюк, О. К. Перспективи розвитку квантової криптографії / О. К. Конопліцька-Слободенюк // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія : зб. тез доп. наук.-практ. конф., 4 груд. 2014 р., м. Кіровоград / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т . – Кіровоград, 2014. – С. 162.