Система національних рахунків та її ключові показники

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЧДТУ

Abstract

Автором досліджена сукупність показників, які формують Систему національних рахунків (СНР) та послідовно описують найбільш важливі процеси та явища в економіці, враховуючи обсяги виробництва та споживання, доходи, нагромадження капіталу та фінансів. Акцентується увага на поняттях річних та квартальних національних рахунків, а також регіональних рахунків, валового внутрішнього продукту (ВВП), номінального та реального ВВП, валового регіонального продукту (ВРП), валової доданої вартості (ВДВ). Зазначено, що позитивним у динаміці є нарощування ключових показників СНР з урахуванням доцільності нейтралізації впливу цінового чинника, що свідчитиме про реальне економічне зростання.

Description

Keywords

система національних рахунків (СНР), ключові показники СНР, валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий регіональний продукт (ВРП), валова додана вартість (ВДВ), номінальний ВВП, реальний ВВП, національні рахунки, регіональні рахунки

Citation

Лисенко, А. М. Система національних рахунків та її ключові показники / А. М. Лисенко // Теорія і практика сучасної економіки : матеріали XXIV Міжнар. наук.-практ. конф., 20 жовт. 2023 р. – Черкаси : ЧДТУ, 2023. – С. 114–116.