Застосування криптоаналізу для дослідження стійкості систем захисту інформації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КОД
Анотація
Опис
Ключові слова
криптоаналіз, захист інформації, надійність криптосистем
Бібліографічний опис
Багрій, В. В. Застосування криптоаналізу для дослідження стійкості систем захисту інформації / В. В. Багрій, О. П. Доренський // Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних систем : Всеукр. студ. наук.- практ. семінар, 21–23 бер. 2012 р., м. Кіровоград : зб. тез доп. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград: КОД, 2012. – С. 58–60.