Правове забезпечення управлінських рішень

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Костромін, Г. Т.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Description

Keywords

самостійне вивчення, контроль знань, перевірка знань

Citation

Правове забезпечення управлінських рішень : метод. вказ. до вивч. курсу для магістрів спец. 8.000007 “Адміністративний менеджмент” / [уклад. Г. Т. Костромін] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. - Кіровоград : КНТУ, 2012. – 28 с.