Спосіб вимірювання масових витрат рідини із змінною об'ємною густиною

Loading...
Thumbnail Image

Date

2001-04-06

Authors

Кондратець, В. О.
Кондратец, В. А.
Kondratets, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

УКРІНТЕІ

Abstract

Винахід відноситься до витратометрії і може бути використаний у різних галузях промисловості, де існують потоки із змінною об'ємною густиною рідини та пульсаціями, а також у сільському господарстві, зокрема для вимірювання потоків молока. Спосіб вимірювання масових витрат рідини здійснюється акумулюючою ємністю, засобами вимірювання гідравлічних параметрів та схемою реєстрації. Рідину з акумулюючої ємності випускають через патрубок, визначають гідродинамічне зусилля і рівень, по них знаходять масові витрати, а операції здійснюють при зміні рівня в межах 0,75...1,0 максимального значення, використовуючи режими переривання вихідного і вхідного потоків і створюючи умови попередньої мінімізації амплітуди пульсацій рівня, завдяки чому зменшуються окремі складові похибки і в цілому збільшується точність вимірювання масових витрат. Настоящее изобретение относится к способам измерения расхода жидкостей и может быть использовано в различных отраслях промышленности, в частности в молочной промышленности. Предлагаемый способ измерения массового расхода жидкости с переменной плотностью заключается в том, что для измерения используют накопительную емкость, устройства для определения гидравлических параметров потока жидкости и устройство для регистрации данных. Жидкость из накопительной емкости выпускают через выходной патрубок, измеряют гидродинамическое давление и уровень жидкости и определяют массовый расход жидкости по данным, полученным в результате измерений. Измерения осуществляют в условиях, когда уровень жидкости в накопительной емкости находится в пределах 0,75…1,0 от максимального уровня, периодически перекрывая поток жидкости на входе и выходе накопительной емкости, чтобы уменьшить, до минимальной амплитуды, пульсации уровня жидкости в накопительной емкости. Предлагаемый способ позволяет повысить точность измерения массового расхода за счет уменьшения некоторых составляющих общей погрешности измерения. The present invention relates to methods for measuring flow rates of liquids and can be used in various industries, specifically in the milk production. The proposed method for measuring mass flow rate of liquid with variable density consists in using an accumulating vessel, devices for determining hydraulic parameters of the liquid flow, and a device for data recording. The liquid from the accumulating vessel is discharged through an outlet port, the hydraulic pressure and the level of the liquid is measured, and the mass flow rate is determined from the measurement data. The measurements are accomplished in conditions when the level of liquid in the accumulating vessel is equal to 0,75 …1,0 of the maximal level, and the liquid flow at the inlet and outlet of the accumulating vessel is periodically cut off in order to decrease, to the minimal amplitude, pulsations of the level of liquid in the accumulating vessel. The proposed method provides for increasing the measurement accuracy due to decrease of some components of the total measurement error.

Description

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=63252&chapter=biblio

Keywords

витрати, рідина, молоко

Citation

Деклараційний пат. 35838А Україна, МПК 7 G 01 F 1/20. Спосіб вимірювання масових витрат рідини із змінною об'ємною густиною / В. О. Кондратець; заявник та патентовласник Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування. - №98126741; заявл. 22.12.1998; опубл. 16.04.2001, Бюл.№3. - 4 с. : іл.