Спосіб консервування двигуна внутрішнього згорання

Abstract

Спосіб консервування двигуна внутрішнього згорання полягає в прогріванні та зливі відпрацьованої оливи з картера двигуна, заливанні комбінованої оливи в картер двигуна, прокручуванні колінчастого вала в режимі холодної обкатки, а в кінці операцій консервування здійснюється герметизація впускного та випускного картера. Поза межами двигуна формується комбінована олива за рахунок додавання металографічної присадки в робочу оливу та під’єднання трифазного електричного струму до двигуна.

Description

Keywords

консервування, корозія, двигун внутрішнього згорання, комбінована олива, conservation, corrosion, internal-combustion engine, combination oil

Citation

Пат. 115047 Україна, МПК F02B 77/04 (2006.01). Спосіб консервування двигуна внутрішнього згорання / В. В. Аулін, С. В. Лисенко, А. В. Гриньків, Т. М. Замота, О. В. Кузик, В. В. Сандул ; заявник і патентовласник Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - № u 201611779 ; заявл. 21.11.2016 ; опубл . 27.03.2017 ; бюл. № 6.