Формування обліково-аналітичного забезпечення управління дебіторською заборгованістю в умовах кризи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Технодрук

Abstract

Досліджено сучасний стан управління дебіторською заборгованістю, визначені основні проблеми та запропоновані шляхи їх подолання. Доведено, що оптимізувати процес управління дебіторською заборгованістю в умовах діджиталізації можна шляхом інтеграції комунікаційних та мережевих технологій. Інтегрування у сучасні програмні продукти для автоматизації обліку функції інформаційного обміну з єдиною базою даних контрагентів дасть змогу отримувати інформацію про контрагентів, наявність договірних відносин, стан дебіторської заборгованості та порядок її погашення. Єдина база даних дасть можливість інформаційного обміну між постачальниками, покупцями, банківськими установами, юридичними та факторинговими організаціями, державними органами фіскальної служби та статистики. The current state of debt management has been studied, main problems and proposed ways of overcoming them are identified. It is proved that the process of debt management in the conditions of dedzhitalivanivaniya can be optimized by integration of communication and network technologies. Integration into modern software products to automate the accounting of the information exchange function with a single database of contractors will allow to receive information about contractors, availability of contractual relations, the status of receivables and the procedure of its repayment. A single database will enable information exchange between suppliers, buyers, banking institutions, legal and factoring organizations, state bodies of the fiscal service and statistics.

Description

Keywords

дебіторська заборгованість, управління дебіторською заборгованістю, програмне забезпечення, інформаційне забезпечення

Citation

Кононенко, Л. В. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління дебіторською заборгованістю в умовах кризи / Л. В. Кононенко, Г. Б. Назарова // Трансформація податкової та обліково-аналітичної систем в контексті сучасних кризових явищ : матеріали Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф., 20 трав. 2021 р. – Чернівці, 2021. – С. 181-184.