Електрична дуга як інструмент для розмірної обробки спряжених пар робочих деталей розділових штампів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Описано енергетичні характеристики електричної дуги при обробці сталевими електродами в умовах розмірної обробки електричною дугою (РОД) робочих деталей розділових штампів. Показано, що в умовах РОД густина струму і напруженість електричного поля дуги є головним чином функціями динамічного тиску робочої рідини і струму дуги. Наведені типові осцилограми напруги дуги і струму процесу РОД при обробці сталевими електродами, з яких видно, що не має принципових відмін від типових осцилограм струму і напруги відомих зварювальних і плазмових дуг, а сам процес відрізняється більш стабільними значеннями струму і напруги. It is described power characteristics of an electric arch at processing by steel electrodes in the conditions of arc sizing machining (ASM) of working details of dividing stamps. It is shown that in the conditions of dimensional processing by an electric arch the density of a current and intensity of electric field of an arch is mainly functions of dynamic pressure of a working liquid and an arch current. Typical oscillograms of voltage of an arch and a current of process the ASM are resulted at processing by steel electrodes from which it is visible that there are no basic differences from typical oscillograms of a current and voltage of known welding and plasma arches, and process differs stabler values of a current and voltage.

Description

Keywords

спряжена пара, розділовий штамп, електрична дуга, напруга дуги, струм дуги, динамічний тиск потоку робочої рідини, напруженість електричного поля дуги, густина струму

Citation

Носуленко, В. І. Електрична дуга як інструмент для розмірної обробки спряжених пар робочих деталей розділових штампів / В. І. Носуленко, В. М. Шмельов // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 25, ч. 1. - С. 140-144.