Вплив підвищеного тиску повітряного струменю на структуру і властивості електродугових покриттів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Студент, М. М.
Гвоздецький, В. М.
Маркович, С. І.
Student, М.
Hvozdetskyi, V.
Markovich, S.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті наведено результати дослідження впливу тиску повітряного струменю на властивості покриттів. Встановлено, що збільшення тиску повітряного струменю від 0,6 до 1,2 МПа забезпечує зростання швидкості повітряного струменю від 300 до 600 м/с, а швидкість диспергованих краплин від 120 до 220 м/с. Підвищення тиску повітряного струменю від 0,6 до 1,2 МПа зумовлює зменшення товщини ламелей покриття, формування більшої кількості оксидної фази у покритті, при цьому зростає твердість, когезивна міцність та знижується рівень колових залишкових напружень першого роду у покритті. The aim is to investigate the effect of increasing the airspeed of molten drops during spraying coating. The article presents the results of research impact pressure air jet on the properties of coatings. It was established that increasing pressure air jet from 0.6 to 1.2 MPa, the growth speed air jet from 300 to 600 m / s, and shvydkistы dispersed droplets from 120 to 220 m / s. Increasing pressure air jet from 0.6 to 1.2 MPa causes thinning lamella coatings, forming more oxide phase in the coating, thus increasing strength, cohesive strength, and reduced levels of residual stresses circular first kind.

Description

Keywords

дугове покриття, високий тиск повітряного струменю, ламель, розмір оксидів, arc coating, high pressure air nozzle Laval, lamella, size of oxides

Citation

Студент, М. М. Вплив підвищеного тиску повітряного струменю на структуру і властивості електродугових покриттів / М. М. Студент, В. М. Гвоздецький, С. І. Маркович // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин : загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кропивницький : КНТУ, 2016. - Вип. 46. - С. 305-312.