Автобалансуючий пристрій

Loading...
Thumbnail Image

Date

2001-04-16

Authors

Філімоніхін, Г. Б.
Filimonikhin, H.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Автобалансуючий пристрій, що містить корегуючий вантаж, встановлений з можливістю обертання навколо двох осей, що проходять через точку на осі вала і центр мас якого не співпадає з центром обертання, який відрізняється тим, що корегуючий вантаж виконаний у вигляді тіла, що має однакові головні осьові моменти інерції відносно центру обертання, і осі обертання спрямовуються не вздовж осі вала.

Description

Keywords

ротор, пасивний автобалансир, rotor, passive autobalancer

Citation

Патент 36244 UA, МПК G01M 1/38. Автобалансуючий пристрій / Г. Б. Філімоніхін. - № а 99116355 ; заявл. 23.11.1999 ; опубл. 16.04.2001, Бюл. № 3.