Інформаційні системи і технології. Практичні заняття та самостійна робота

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

Citation

Інформаційні системи і технології : метод. вказ. для провед. практ. занять та керівниц. сам. роб. з дисц. для студ. галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спец. 073 «Менеджмент» / [уклад. В. М. Журавльов] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 92 с.