Комп'ютерні системи. Самостійні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Марченко, К. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Для студентів спеціальності 123 – "Комп’ютерна інженерія"при вивченні навчальної дисципліни “Комп'ютерні системи”. Визначено тематику самостійної роботи, подані короткі теоретичні відомості, приведені приклади та завдання.

Description

Keywords

комп'ютерні системи, потоки обчислень

Citation

Комп'ютерні системи : метод. поради до самостійної роботи студент. спец. 123 – «Комп’ютерна інженерія» / [уклад. К. М. Марченко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. кібербезпеки та програмного забезпечення. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 23 с.