Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Видання містить матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України», яка відбулась 07-08 грудня 2023 року у Центральноукраїнському національному технічному університеті, м. Кропивницький. Доповіді присвячені результатам наукових досліджень у сферах державного та муніципального управління, державного регулювання інноваційного розвитку економіки, розвитку людського потенціалу в контексті інноваційно-інвестиційних трансформацій, розвитку реального сектору економіки, галузей та інфраструктури, викликів функціонування бізнес-структур в умовах посилення діджиталізації та ІТ-технологій.

Description

Keywords

економічна безпека промислових підприємств, управління кредитною діяльністю банківських установ, управління медичними закладами в умовах децентралізації, ринок праці в Україні, банківські ризики в умовах війни, інвестиційна діяльність, управління підприємством в умовах цифровізації, організація бізнес-процесів в умовах діджиталізації

Citation

Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 07-08 груд. 2023 р. / [редкол. : А. С. Музиченко, О. В. В’юник, В. В. Сибірцев та ін.] ; М–во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун–т. ― Кропивницький : ЦНТУ, 2023. ― 402 с.