Спосіб ремонту шестеренних гідромашин зовнішнього зачеплення

Loading...
Thumbnail Image

Date

2003-02-17

Authors

Кулєшков, Ю. В.
Черновол, М. І.
Магопець, С. О.
Матвієнко, О. О.
Саловський, В. С.
Руденко, Т. В.
Kulieshkov, Y.
Chernovol, M.
Mahopets, S.
Matviienko, O.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Спосіб ремонту шестеренних гідромашин зовнішнього зачеплення полягає в тому, що видаляють зношену частину шестірні і компенсують вилучену частину установкою механічно оброблених до установки на вал накладок. При установці накладок, виконаних у вигляді суцільного кільця на вал, їх фіксують і усувають зазор між накладками і торцями шестерень. Способ ремонта шестеренных гидромашин внешнего зацепления заключается в том, что удаляют изношенную часть шестерни и компенсируют изъятую часть установкой механически обработанных к установке на вал накладок. При установке накладок, выполненных в виде сплошного кольца на вал, их фиксируют и устраняют зазор между накладками и торцами шестерен. A method of repairing the gear hydraulic machines of external gearing consists in that a worn part of the gear is removed and the removal is compensated by the installation of mechanically worked cover plates to be mounted on the shaft. During the installation of the cover plates made in the form of continuous ring on the shaft, they are fixed and clearance between cover plates and ends of the gears is removed.

Description

Keywords

спосіб ремонту шестеренних гідромашин, способ ремонта шестеренных гидромашин, a method of repairing the gear hydraulic machines

Citation

Пат. 53960 A Україна, МПК (2006) B23P 6/00. Спосіб ремонту шестеренних гідромашин зовнішнього зачеплення / Ю. В. Кулєшков, М. І. Черновол, С. О. Магопець, О. О. Матвієнко, В. С. Саловський, Т. В. Руденко ; заявник і патентовласник Кіровоград. держ. техн. ун-т. - № u 2002032496 ; заявл. 29.03.2002 ; опубл. 17.02.2003 ; Бюл. № 2.