Дослідження реакцій штанг механізму паралельної структури з п’ятьма приводами та неспіввісними шарнірами поворотного робочого органу

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-14

Authors

Чорновіл, Олена Василівна
Chornovil, Olena

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В випускній кваліфікаційній роботі синтезовано схему навантаження механізму паралельної структури з п’ятьма приводами та неспіввісними шарнірами поворотного робочого органу. Визначено можливий варіант напрямку дії рівнодійної технологічного опору і проведено теоретичне дослідження внутрішніх силових факторів, що дозволяє вибрати раціональні конструктивні параметри механізму. Очікуваний економічний ефект від впровадження результатів досліджень при конструюванні, виробництві та експлуатації даного механізму паралельної структури з п’ятьма приводами та неспіввісними шарнірами поворотного робочого органу у споживача становить 47956 грн., строк окупності додаткових капітальних витрат – 2 роки. In the final qualifying work the scheme of loading of the mechanism of parallel structure with five drives and mismatched hinges of a rotary working body is synthesized. The possible variant of the direction of action of equivalent technological resistance is determined and the theoretical research of internal force factors is carried out that allows to choose rational constructive parameters of the mechanism. The expected economic effect from the implementation of research results in the design, manufacture and operation of this mechanism of parallel structure with five drives and misaligned hinges of the rotating working body of the consumer is 47956 UAH, payback period of additional capital costs - 2 years.

Description

Keywords

п’ятикоординатноий механізм, паралельна структура, робочий орган, five-coordinate mechanism, parallel structure, working body

Citation

Чорновіл, О. В. Дослідження реакцій штанг механізму паралельної структури з п’ятьма приводами та неспіввісними шарнірами поворотного робочого органу : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 133 «Галузеве машинобудування» / наук. кер. А. І. Гречка ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 87 с.