Глобальна безпека та асиметричність світового господарства в умовах нестабільного розвитку економічних систем

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-12

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Поліграф-Сервіс

Abstract

Збірник включає тези наукових доповідей, присвячених дослідженню проблем асиметричного розвитку країн під впливом гібридних загроз сучасності, зміцнення міжнародної та національної безпеки в умовах глобальних трансформацій, удосконалення інституціонального середовища міжнародного співробітництва та забезпечення міжнародної безпеки, розвитку різних секторів економіки під впливом глобальних викликів, формування інформаційного суспільства в процесі світової соціально-економічної трансформації. The collection includes abstracts of scientific reports on the study of asymmetric development of countries under the influence of modern hybrid threats; strengthening of international and national security in the context of global transformations; improving the institutional environment of international cooperation and international security; development of various sectors of the economy under the influence of global challenges; establishment of information society in the process of global social and economic transformations.

Description

Keywords

глобальна безпека, світове господарство, міжнародна безпека, національна безпека, глобальні трансформації, global security, world economy, international security, National security, global transformations

Citation

Глобальна безпека та асиметричність світового господарства в умовах нестабільного розвитку економічних систем : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 8 груд. 2023 р., м. Кропивницький / [упоряд. І. М. Миценко] ; М-во освіти та науки України, Центральноукраїн. нац. тех. ун-т, Ін-т економіки промисловості НАН України. – Кропивницький : Поліграф-Сервіс, 2023. – 540 с.