Експлуатація та монтаж електрообладнання

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Телюта, Р. В.
Козловський, О. А.
Зінзура, В. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У методичних рекомендаціях розглянуті питання проектування, монтажу та експлуатації електрообладнання систем електропостачання та електроспоживання на основі діючої нормативної документації. Значну увагу приділено закріпленню теоретичних знань та практичних навичок; знайомству з електротехнічними і конструкційними матеріалами, які використовують при виготовленні, монтажу, експлуатації та ремонті електротехнічного обладнання; вивченню технології виконання основних електромонтажних та експлуатаційних робіт, ознайомленню із типовими електромонтажними та експлуатаційними пристроями, конструкціями, виробами для монтажу та експлуатації електрообладнання.

Description

Keywords

експлуатація, монтаж, електрообладнання, обслуговування, ремонт, випробування

Citation

Експлуатація та монтаж електрообладнання : метод. вказ. для самост. роботи з навч. дисц. «Експлуатація та монтаж електрообладнання» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / [уклад. : Р. В. Телюта, О. А. Козловський, В. В. Зінзура] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 200 с.