Порівняльна характеристика гібридів кукурудзи при вирощуванні в умовах Франції

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Малишко, Ольга Вадимівна
Malyshko, Olha

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній випускній кваліфікаційній роботі вивчено характеристики 29 нових та 11 стандартних гібридів кукурудзи. Дослідження проведені під час закордонного стажування у компанії Лідеа Франція. Мета досліджень – порівняти характеристики досліджуваних гібридів до стандартних у трьох блоках і визначити кращий гібрид для кожного блоку. За попередніми розрахунками економічної ефективності найбільший ефект отримали від гібридів: блок 1 гібрид за шифром CS229NW117CAQ0, блок 2 гібрид за шифром H1870249, блок 3 гібриди за шифрами H21000264 і CS267LP473CAT0. In this graduation thesis, the characteristics of 29 new and 11 standard maize hybrids were studied. The research was carried out during an internship abroad at Lidea France. The purpose of the research is to compare the characteristics of the studied hybrids to the standard ones in three blocks and to determine the best hybrid for each block. According to preliminary calculations of economic efficiency, the greatest effect was obtained from hybrids: block 1 hybrid code CS229NW117CAQ0, block 2 hybrid code H1870249, block 3 hybrids code H21000264 and CS267LP473CAT0.

Description

Keywords

кукурудза, структура, зелена маса, maize, structure, green mass

Citation

Малишко, О. В. Порівняльна характеристика гібридів кукурудзи при вирощуванні в умовах Франції : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 201 «Агрономія» / наук. кер. Л. В. Сало ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2024. - 76 с.