Пристрій реєстрації насіння в потоці

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007-12-10

Authors

Лушніков, В. М.
Пархоменко, М. Д.
Чайковський, О. Б.
Пархоменко, Ю. М.
Lushnikov, V.
Parkhomenko, M.
Chaikovskyi, O.
Parkhomenko, Y.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Пристрій реєстрації насіння в потоці, який складається з оптико-електронного блока реєстрації прольоту насіння, блока синхронізації, блока розпізнавання зображень насінин та електронно-облікової машини, який відрізняється тим, що оптико-електронний блок реєстрації прольоту насіння виконано у вигляді прямокутника із лінійок з дискретно розташованими фотоприймачами, а чотири світлодіодних випромінювачі розташовані в кутах прямокутника.

Description

Keywords

пристрій реєстрації насіння в потоці, device for recording seed

Citation

Пат. 28501 Україна, МПК G01D 9/00. Пристрій реєстрації насіння в потоці / В. М. Лушніков, М. Д. Пархоменко, О. Б. Чайковський, Ю. М. Пархоменко ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № a 200709225 ; заявл. 13.08.2007 ; опубл. 10.12.2007 ; Бюл. № 20.