Дослідження ефективності використання частотно-керованих електроприводів у вентиляційних установках

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-19

Authors

Ліщенко, Віталій Петрович
Lishchenko, Vitalii

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Метою кваліфікаційної роботи є пошук шляхів енергозаощадження в асинхронних електроприводах вентиляційних систем за рахунок використання частотного керування асинхронним двигуном. Проведено аналіз сучасного стану теорії і практики використання керованого приводу і методів керування АЕП вентиляційних систем з метою визначення шляхів вдосконалення системи керування дозволить обґрунтувати критерії використання частотного керування в поєднанні з динамічними і статичними режимами роботи керованого приводу і характерними особливостями вентиляційних систем. Аналіз результатів моделювання динамічних режимів асинхронного двигуна дозволив підтвердити економічну ефективність практичного впровадження отриманих результатів в керованому приводі вентиляційних установок. The purpose of the qualification work is to find ways to save energy in asynchronous electric drives of ventilation systems due to the use of frequency control of an asynchronous motor. An analysis of the current state of the theory and practice of the use of a controlled drive and methods of controlling AEP ventilation systems was carried out in order to determine ways to improve the control system, which will allow to justify the criteria for using frequency control in combination with dynamic and static modes of operation of the controlled drive and characteristic features of ventilation systems. The analysis of the simulation results of the dynamic modes of the asynchronous motor made it possible to confirm the economic efficiency of the practical implementation of the obtained results in the controlled drive of ventilation units.

Description

Keywords

векторне керування, асинхронний електропривод, ідентифікація параметрів, широтноімпульсна модуляція, vector control, asynchronous electric drive, ventilation system parameter identification, pulse width modulation

Citation

Ліщенко, В. П. Дослідження ефективності використання частотно-керованих електроприводів у вентиляційних установках : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. І. В. Савеленко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 85 с.