Механізація вирощування озимого тритикале з удосконаленням зернової сівалки

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-06-23

Authors

Прудкий, Вадим Олегович
Prudkyi, Vadym

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Кваліфікаційна робота спрямована на удосконалення технології вирощування озимого тритикале та модернізацію зернової сівалки. Наведено аналіз технологічної карти на вирощування озимого тритикале, запропоновано заходи по удосконаленню технології сівби даної культури. Розроблено операційну карту на сівбу. Виконано необхідні технологічні розрахунки. Внесено зміни до конструкції зернової сівалки. Запропоновано оригінальну конструкцію однодискового сошника, що дозволить підвищити якість загортання насіння. Виконано необхідні інженерні розрахунки. Розроблено заходи безпечної експлуатації посівного агрегату. The qualification work is aimed at improving the technology of growing winter triticale and modernizing the grain seeder. An analysis of the technological map for the cultivation of winter triticale is presented, and measures to improve the technology of sowing this crop are proposed. An operational map for sowing has been developed. Necessary technological calculations have been performed. Changes have been made to the design of the grain seeder. An original design of a single-disc coulter is proposed, which will improve the quality of seed wrapping. Necessary engineering calculations have been performed. Measures for the safe operation of the sowing unit have been developed.

Description

Keywords

озимий тритикале, технологічна карта, однодисковий сошник, winter triticale, technological map, single-disc coulter

Citation

Прудкий, В. О. Механізація вирощування озимого тритикале з удосконаленням зернової сівалки : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / кер. Ю. В. Мачок ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – 51 с.