Використання сучасних інформаційних технологій у роботі бібліотек

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Ніколаєв, І. В.
Криворучко, Н. В.
Nikolaev, Ihor
Kryvoruchko, Natalya
Николаев, И. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Головною метою даного дослідження є вивчення практичного застосування нових технологій, комп’ютерних бібліотечних систем для автоматизації роботи бібліотек та виведення їх на новий рівень. У статті проаналізовано використання сучасних інформаційних технологій в бібліотеках, описано послуги, які надаються користувачам за допомогою комп’ютерних технологій. Висвітлено основні напрямки роботи електронних каталогів, віртуальних довідкових служб бібліотек, віртуальних виставок, розкрито завдання сучасних бібліотек в умовах інформатизації суспільства.
Главной целью данного исследования является изучение практического применения новых технологий, компьютерных библиотечных систем для автоматизации работы библиотек и выведения их на новый уровень. В статье проанализировано использование современных информационных технологий в библиотеках, описано услуги, которые предоставляются пользователям с помощью компьютерных технологий. Освещены основные направления работы электронных каталогов, виртуальных справочных служб библиотек, виртуальных выставок, раскрыта задача современных библиотек в условиях информатизации общества.
The meaning of information resources for library development is explained, especially their function in information processing, methods of using software products - computer library systems – are studied. The main objective of this study is to examine the practical application of new technologies for automation of libraries and output them to a new level. The article includes analysis of up-to-date information technologies application in libraries and describes services provided for users with the help of computer technologies. The main work directions of virtual library referral service are addressed and up-to-date library mission in conditions of society computerization is disclosed. The article studies implementation of up-to-date information technologies in library’s practice. Also, the main present time library tasks executed with the purpose to raise their work at the new level are considered.

Description

Keywords

інформаційні технології, бібліотеки, електронні ресурси, інформаційні запити, електронний каталог, віртуальна довідкова служба, information technologies, libraries, digital resources, information requests, electronic catalog, virtual referral service, информационные технологии, библиотеки, электронные ресурсы, информационные запросы, электронный каталог, виртуальная справочная служба

Citation

Ніколаєв, І. В. Використання сучасних інформаційних технологій у роботі бібліотек / І. В. Ніколаєв, Н. В. Криворучко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2015. - Вип. 27. - С. 294-301.