Пневматична висівна система

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-06-12
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦНТУ
Анотація
Пневматична висівна система, що складається з висівного апарату, насіннєпроводу, турбулізатора, регулювального клапана, вихідного вікна, бункера, камери стабілізації, вентилятора з приводом від енергетичного засобу, блока керування, яка відрізняється тим, що висівний апарат містить струминний силовий елемент, який складається з живлячого сопла, сопел керування, та вихідного сопла, яке паралельно з'єднане в одному напрямку з опором, вихідним каналом, перемикачем, насіннєвим соплом та вихідним вікном, а також з соплом вихрової камери та вихідними патрубками, а в другому напрямку з вихідним каналом, камерою постійного об'єму, що з'єднується з вихідним вікном висівного апарата та камерою стабілізації через кільцевий канал, а блок керування містить синхронізатор потоку насіннєвого матеріалу, який включає в себе генератор пневматичних імпульсів і формувач пневматичних імпульсів постійної тривалості, підсилювач пневматичних імпульсів, який сполучений соплами керування струминного силового елементу.
Опис
Ключові слова
пневматична висівна система, висівний апарат
Бібліографічний опис
Пат. 116994 Україна, МПК A01C 7/04 (2006.01). Пневматична висівна система / В. В. Аулін, А. О. Панков, А. В. Щеглов, А. В. Гриньків, Т. М. Замота ; заявник і патентовласник Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - № u 201613580 ; заявл. 29.12.2016 ; опубл. 12.06.2017 ; Бюл. № 11.