Інтелектуальна власність

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Кропівний, В. М.
Кропівна, О. В.
Настоящий, В. А.
Карпушин, С. О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні рекомендації розроблені у відповідності до освітньо-професійних програм підготовки магістрів та робочої програми курсу «Інтелектуальна власність» для усіх форм навчання. Здобувачі денної форми навчання (курс лекцій читається на першому курсі магістратури у І семестрі) у відповідності до даних методичних вказівок самостійно опрацьовують лекційний матеріал даної дисципліни. Для здобувачів заочної форми навчання передбачено опрацювання визначених тем (за вказівкою викладача), що представляються у вигляді контрольних робіт. Зміст лекційного матеріалу, методичне забезпечення, засоби тестового контролю, у відповідності до структури викладання курсу «Інтелектуальна власність», наведено на сайті дистанційного навчання ЦНТУ :http://moodle.kntu.kr.ua/login/index.php.

Description

Keywords

інтелектуальна власність, закон, права, винахід, об’єкт, правова охорона, ліцензія, автор, суб’єкт господарювання, патент, конкурент, корисна модель

Citation

Інтелектуальна власність : метод. рекомендації до вивч. курсу для здобувачів освіти кваліфікаційного рівня "Магістр" : усіх форм навч. / [уклад. : В. М. Кропівний, О. В. Кропівна, В. А. Настоящий, С. О. Карпушин] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - 33 с.