Визначення раціональної схеми доставки вантажних відправлень на основі експериментальних досліджень

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Аулін, В. В.
Гриньків, А. В.
Голуб, Д. В.
Лисенко, С. В.
Головатий, А. О.
Аулин, В. В.
Гринькив, А. В.
Лысенко, С. В.
Головатый, А. О.
Aulin, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

Citation

Визначення раціональної схеми доставки вантажних відправлень на основі експериментальних досліджень / В. В. Аулін, А. В. Гриньків, Д. В. Голуб [та ін.] // Підвищення надійності машин і обладнання : міжнар. наук.-практ. конф., 15-17 квіт. 2020 р., м. Кропивницький : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – С. 197-204.