Аналіз та оцінка кон’юнктури світового ринку

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Романюк, Л. М.
Соколовська, О. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Мета навчальної дисципліни «Аналіз та оцінка кон’юнктури світового ринку» полягає в одержанні студентами знань в галузі аналізу та прогнозування кон’юнктури міжнародних товарних ринків, механізмів, факторів формування ринкової кон’юнктури, інститутів та інструментів регулювання кон’юнктури товарних ринків, принципів побудови прогнозних моделей кон’юнктури, методів та форм презентації кон’юнктурного аналізу та інформації.

Description

Keywords

світовий ринок, кон'юнктурні дослідження, економічна рівновага, антикризове управління, теорія Доу, підприємницькі ризики, державна кон’юнктурна політика

Citation

Аналіз та оцінка кон’юнктури світового ринку : метод. вказ. до вивч. курсу для здобув. другого (магістер.) рівня ВО за спец. 292 «Міжнародні економічні відносини» / [уклад.: Л. М. Романюк, О. М. Соколовська] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 24 с.