Суспільно-економічні теорії публічного управління

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Глевацька, Н. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

самостійна робота студента, індивідуальна робота

Citation

Суспільно-економічні теорії публічного управління : метод. рек. до вивч. дисц. для студ. ден. та заоч. форм навч. спец. 281 «Публічне управління та адміністрування» : спеціалізація (ОП) «Публічне управління та адміністрування» / [уклад. Н. М. Глевацька] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 32 с.