Застосування гібридного навчального практикуму під час практичних занять з автоматики та електротехніки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЛНУ ім. Івана Франка
Анотація
Досліджено особливості застосування гібридного навчального практикуму на практичних заняттях з профільних дисциплін автоматики та електротехнічних дисциплін. Запропоновану методику гібридного практикуму в ході виконання студентами практичної роботи розглянуто на прикладі задачі визначення надійності персонального комп’ютера. Виконання практичної роботи розділено на етапи: застосування теоретичного матеріалу та його інтерактивне опрацювання для виконання розрахунків імовірності безвідмовної роботи персонального комп’ютера з отриманням графічних зображень кривих імовірностей безвідмовної роботи та оцінюванням вихідного результату. Для виконання розрахунків персональний комп’ютер представлено як мікропроцесорну систему, яка має складну комбіновану модульну структуру
Опис
Ключові слова
практикум, надійність, персональний комп’ютер, комбінована структура, hybrid workshop, reliability, personal computing system, combined structure
Бібліографічний опис
Трушаков, Д. В. Застосування гібрідного навчального практикуму під час практичних занять з автоматики та електротехніки / Д. В. Трушаков, С. Й. Рендзіняк // Електроніка та інформаційні технології: зб. наук. пр. - Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2016. - Вип. 6. - 2016. - С. 165–171.