Сучасні моделі бізнесу

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Журавльов, В. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

компанії, підприємства, сегментація ринку, створення цінності, отримання прибутку, інноваційні конкурентні стратегії, стратегії зростання

Citation

Сучасні моделі бізнесу : метод. вказ. до вивч. курсу для здобув. перш. (бакалавр.) рівня вищ. освіти освіт. програми «Менеджмент» спец. 073 «Менеджмент» / [уклад. В. М. Журавльов] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 110 с.