Пристрій реєстрації насіння в потоці

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008-09-10

Authors

Лушніков, В. М.
Пархоменко, М. Д.
Волков, І. В.
Пархоменко, Ю. М.
Киричок, В. В.
Lushnikov, V.
Parkhomenko, M.
Volkov, I.
Parkhomenko, Y.
Kirichok, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Пристрій реєстрації насіння в потоці, який містить двокоординатний оптико-електронний блок реєстрації прольоту насіння, виконаний у вигляді прямокутника, який відрізняється тим, що двома сторонами прямокутника є оптичні пристрої паралельного світлового потоку з імпульсними джерелами світла та блоками їх запуску, навпроти яких розміщені світлочутливі лінійки, з'єднані через високошвидкісні послідовні інтерфейси з персональним комп'ютером, який з'єднаний з блоками запуску імпульсних джерел світла.

Description

Keywords

пристрій реєстрації насіння, device for seed recording

Citation

Пат. 35252 Україна, МПК A01C 7/00. Пристрій реєстрації насіння в потоці / В. М. Лушніков, М. Д. Пархоменко, І. В. Волков, Ю. М. Пархоменко, В. В. Киричок ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № a 200804368 ; заявл. 07.04.2008 ; опубл. 10.09.2008 ; Бюл. № 17.