Комунікаційні зв’язки між аудитором та управлінським персоналом у процесі аудиту фінансової звітності як засіб зменшення „розриву в очікуваннях” в аудиті

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Шалімова, Н. С.
Шалимова, Н. С.
Shalimova, N.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЛКА

Abstract

Досліджено зміст та спрямованість комунікаційних зв’язків між аудитором та управлінським персоналом у процесі аудиту фінансової звітності. Виділено три групи ситуації, в яких згідно з міжнародними стандартами аудиту повинен відбуватися інформаційний обмін між аудитором та управлінським персоналом. Досліджено зміст такої інформації та розроблено рекомендації щодо документального оформлення процедури її передавання. The content and orientation of communication connections between auditor and management while fulfilling an audit of financial statements have been investigated. Three groups of situations in which in accordance with International Standards of Audit the information exchange between auditor and management have to be done have been singled out. The content of this information has been investigated and recommendation of drawing up the documents which must have been used in the procedure of information’s transmission has been worked out.

Description

Keywords

аудит, управлінський персонал, фінансова звітність, audit, management, financial reporting

Citation

Шалімова, Н. С. Комунікаційні зв`язки між аудитором та управлінським персоналом у процесі аудиту фінансової звітності як засіб зменшення "розриву в очікуваннях" в аудиті / Н. С. Шалімова // Вісник Львівської комерційної академії. - Львів, 2011. - Вип. 36. - С. 437-442.