Механізація вирощування цукрових буряків з удосконаленням конструкції сівалки точного висіву

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06-20

Authors

Ришков, Анатолій Олександрович
Ryshkov, Anatolii

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Зважаючи на агротехнологічні аспекти вирощування цукрових буряків, використовуючи досвід господарств та з врахуванням агрокліматичних умов запропоновано технологічну карту, в якій забезпечена механізація всіх основних технологічних операцій. Для засобів механізації по кожній операції виконанні відповідні технологічні розрахунки у відповідності до методичних рекомендацій з раціонального комплектування агрегатів у землеробстві. Запропоновано удосконалити конструкцію висівного апарата шляхом встановлення зі сторони забірної камери додаткового підпорного диска, що дозволить забезпечити стабільний винос насіння та його більш якісне присмоктування до отвору дозуючого диска. Taking into account the agro-technological aspects of sugar beet cultivation, using the experience of farms and taking into account agro-climatic conditions, a technological map is proposed, in which the mechanization of all the main technological operations is ensured. For the means of mechanization, for each operation, appropriate technological calculations are performed in accordance with methodological recommendations for rational assembly of aggregates in agriculture. It is proposed to improve the design of the seeding device by installing an additional support disc on the side of the intake chamber, which allows to maintain a stable removal of the drink and its better suction to the opening of the dosed disc.

Description

Keywords

цукрові буряки, технологічна карта, висівний апарат, sugar beet, technological map, seeding device

Citation

Ришков, А. О. Механізація вирощування цукрових буряків з удосконаленням конструкції сівалки точного висіву : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. В. А. Онопа ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 58 с.